Artykuły

OKOLICE

Cmentarze Wojenne

Administrator on niedziela, 26, grudzień 2010 12:27.

flaga CMENTARZ WOJENNY NR 1 W MIEJSCOWOŚCI NOWA WOLA (DAWNIEJ RUSKOWOLA)

Położony jest na południe od wsi, przy skrzyżowaniu dróg do Zawieprzyc i Wólki Zawieprzyckiej.
Składa się z ośmiu mogił pojedynczych i dwóch zbiorowych. Centralnym punktem cmentarza jest pomnik z białego kamienia. Na pomniku wyryty jest motyw stylizowanej litery "P", zwieńczonej koroną i otoczonej koliście wieńcem laurowym.
Ponad tą płaskorzeźbą widnieje tekst pochodzący z Biblii: "SEI GETREU BIS AN DEN TOD SO WILL ICE DIR LEBENS GEBEN" co w tłumaczeniu oznacza: "Bądź wiernym aż do śmierci, a dam ci koronę żywota".

Zabytki

Administrator on niedziela, 26, grudzień 2010 11:54.

flaga ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P. W. ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY W SERNIKACH

foto3Kościół został wybudowany na miejsce wbudowanego w 1600 roku starego kościoła, który spłonął w 1736 r.
Budowa kościoła przypada na rok 1758- 1766.
Późnobarokowy kościół został zaprojektowany przez Jakuba Fontanę, konsekrowanego w 1776 roku.

 • dzwonnica murowana , z drugiej połowy XIX wieku
 • ogrodzenie z bramą i czterema kapliczkami,
  z drugiej połowy XIX wieku

Pomniki Przyrody

Administrator on sobota, 25, grudzień 2010 10:13.

 • Aleja lipowa z lipami o obwodzie do 515 cm
 • Wiąz o obwodzie 460 cm we wsi Wola Sernicka
 • Dwa wiązy rosnące koło kościoła w Sernikach
 • Wiązy w Brzostówce
 • Trzy wierzby w Sernikach
 • Dąb szypułkowy o obwodzie 300 cm i wysokości 27 m., zdrowy w Sernikach (las Klin)
 • Dąb o obwodzie 270 cm w Lesie Wolańskim
 • Lipy drobnolistne w Brzostówce, Koloni Brzostówce, Wólce Zabłockiej, Dębicy

Fauna

Administrator on sobota, 25, grudzień 2010 10:12.

zaskroniec
Na terenie gminy występuje 75 gatunków ptaków, w tym wiele gatunków znajdujących się pod ochroną. Wieprz jest miejscem w którym żyją
takie gatunki ryb jak: szczupak, okoń, płoć, jazgarz, leszcz, i in.

Z ssaków na uwagę zasługuje występowanie jeża, łasicy, tchórza i sporadycznie wydry. Płazy i gady reprezentowane są przez żaby, ropuchy, jaszczurki zwinki i zaskrońce. Na terenie gminy występuje wiele gatunków owadów, w tym wiele gatunków owadów wodnych. Na uwagę zasługuje tutaj występowanie rusałki, perłowca, mieniaka, tęcznika liszkarza i in.

Roślinność

Administrator on sobota, 25, grudzień 2010 10:09.

foto4
Szata roślinna gminy Serniki jest zróżnicowana.
Największymi walorami florystycznymi odznacza się zachodnia część gminy, w której panują zbiorowiska roślinności łąkowej i leśnej, a także zbiorowiska wodne i szuwarowe.

W części wschodniej gminy dominują rośliny polne.
Lasy w gminie zajmują powierzchnię 13,7%.
Są głównie lasy mieszane, będące w większości własnością prywatną.

Więcej artykułów…