Cmentarze Wojenne

flaga CMENTARZ WOJENNY NR 1 W MIEJSCOWOŚCI NOWA WOLA (DAWNIEJ RUSKOWOLA)

Położony jest na południe od wsi, przy skrzyżowaniu dróg do Zawieprzyc i Wólki Zawieprzyckiej.
Składa się z ośmiu mogił pojedynczych i dwóch zbiorowych. Centralnym punktem cmentarza jest pomnik z białego kamienia. Na pomniku wyryty jest motyw stylizowanej litery "P", zwieńczonej koroną i otoczonej koliście wieńcem laurowym.
Ponad tą płaskorzeźbą widnieje tekst pochodzący z Biblii: "SEI GETREU BIS AN DEN TOD SO WILL ICE DIR LEBENS GEBEN" co w tłumaczeniu oznacza: "Bądź wiernym aż do śmierci, a dam ci koronę żywota".


Poniżej płaskorzeźby znajduje się epitafium: "DEN TAPFEREN SOLIDAREN DES OLDENBURGISCHEN INF. REGTS.91/GEFALLEN BBI RUSKA - WOLA/ VOM 5-6 AUGUST 1915/ `UM GEDACHTNIS",
co oznacza: "Bohaterskim żołnierzom 91-tego Oldenburskiego Pułku Piechoty poległym pod Ruską Wolą
5-6 sierpnia 1915 roku. Ku Pamięci"
.

Niżej, mniejszymi literami wyryto informację o fundatorach pomnika: "GEWINDET VON DEN TRAUERNDEN ELTERN DES HIER IM KREISE/ DER KAMERADEN RUHENDEN OTTO STEINWEHR GEB. 25.5.1892 IN HANNOVER", czyli:
"Pomnik ufundowany przez pogrążonych w żalu rodziców, spoczywającego tu w gronie kolegów, Otto Steinwehra urodzonego 25.5.1892 w Hanowerze". Na obu bokach i tylnej ścianie wyryto nazwiska 124 żołnierzy spoczywających w dwóch zbiorowych mogiłach. Na cmentarzu spoczywa 132 żołnierzy niemieckich.


flaga CMENTARZ WOJENNY NR 2 W MIEJSCOWOŚCI NOWA WOLA (DAWNIEJ RUSKOWOLA)

Położony jest na północ od wsi na brzegu lasu "Baran". Pierwotnie na cmentarzu znajdowało się 18 mogił, w tym kopiec - rosyjska mogiła zbiorowa. Na wierzchołku kopca zachowały się cztery nagrobne słupki nagrobne.

Na pozostałych mogiłach zachowały się 4 dalsze słupki, 12 drewnianych krzyży oraz dwa bardzo ciekawe drewniane nagrobki z pięcioma i czterema poprzecznymi ramionami. Ten ostatni typ nagrobka nie występuje już nigdzie indziej na terenie województwa lubelskiego.
W 1934 roku na cmentarz zostały przeniesione cmentarze wojenne: z Wólki Zawieprzyckiej (101 ekshumowanych ciał żołnierzy niemieckich) i Brzostówki (41 ciał żołnierzy niemieckich).